Vi är alla människor

Duktiga och kunninga städspersonal som kan kommunicera med kunden är det viktigaste komponenten för ett väl utfört städ jobb.


 

Städspersonal är det viktigaste resursen för en städfirma

Det är städspersonal på vår firman som är i direckt kontakt med kunder och utför städningen. Det är därför vi satsar mycket på utbildning, utveckling och motivering av vår personal. Alla våra anställda har genomgått intern grundutbildning i städrutiner för att kunna uppfylla alla de krav våra kunder har.

Vår interna utbildning är baserad på INSTA 800 standard och och SRY/PRYL. INSTA 800 är en nordisk standard som används för mätning och utvärdering av städkvalitet. Standarden är framtagen i samarbete mellan köpare, branschorganisationer och fackliga organisationer och används idag framförallt vid upphandling av städning i offentliga miljöer.

Vi har också tillgång till specialutbildad personal om och när de behövs.

städspersonal på en seriös städfirma